Forskningsinstitutet för småskalig kolning (FISK) arbetar bl a med utveckling av  kolmilor för hemmabruk, sk trädgårdsmilor. Med hjälp av en trädgårdsmila kan vem som helst bidra till en bättre miljö genom att ta vara på koldioxid som bundits i trä (läs trädgårdsavfall och liknande). I stället för att släppa ut det till atmosfären igen, genom att elda upp det eller kompostera det, så gör man träkol av det. Därefter strör man ut/gräver ner träkolet i sin trädgård och har då skapat biokol. Ett plus är att jordens vattenhållande förmåga ökar och växternas förmåga att ta upp näringsämnen likaså.

Biokol har positiva effekter i jorden och positiva effekter för Jorden.